Wijkcoaches B/C 28-36 uur per week

Enschede werkt aan een inclusieve samenleving waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en waar zij actief kunnen zijn in hun buurt, dorp of stad.

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) werkt in Enschede en ondersteunt dit proces middels het inzetten van professionals. Dit doet de SMD in de Wijkteams Enschede, een samenwerkingsverband met de gemeente Enschede. In de wijkteams worden inwoners (tijdelijk) ondersteund bij belemmeringen die zij ondervinden in het dagelijks leven. Zij kunnen daardoor op basis van hun interesses en talenten hun leven inrichten, midden in de samenleving en onder eigen regie. Er wordt laagdrempelige ondersteuning geboden of georganiseerd met inwoners, netwerk of partners.

De SMD en de gemeente Enschede zoeken op korte termijn voor meerdere wijkteams in Enschede, wijkcoaches die werken vanuit deze visie.


WIJKCOACHES B/C

28 - 36 uur per week

 

Wat ga je doen?

Als eerstelijnshulp- en dienstverlener is de wijkcoach de aannemer van vragen van inwoners en van signalen uit de samenleving. De wijkcoach voert gesprekken, maakt ondersteuningsplannen en versterkt het zelfsturend vermogen van de inwoner en zijn netwerk. De wijkcoach kan onder andere de rollen aannemen van regisseur, hulpverlener en indicatiesteller. De wijkcoach krijgt een breed scala aan vragen van inwoners en heeft het vermogen contact op te bouwen met/hulp te verlenen aan inwoners met allerlei achtergronden. Het betreft eerstelijns- en complexe/meervoudige gezinsproblematiek, problemen met (arbeids)participatie, psychiatrische problematiek, schuldenproblematiek, school gerelateerde maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning van mensen met een beperking en jeugdzorg. Vanuit de transformatie is het voornamelijk onze opdracht om te doen wat nodig is.

/werken-bij-smd/functieomschrijving-wijkcoach/


Wie zoeken wij?

Een hbo-professional met een afgeronde sociaal-agogische opleiding, bij voorkeur SKJ-geregistreerd en met aantoonbare relevante werkervaring met jeugd. Vanuit de Wijkteams streven we naar meer diversiteit onder onze medewerkers om zo een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. Voor ons is het een pré indien je naast een sociaal agogische achtergrond een andere culturele achtergrond (dan de Nederlandse) hebt of naast een sociaal agogische opleiding bekwaam bent op een ander vakgebied. De wijkcoach die wij zoeken is zichtbaar in het werkgebied, stapt op mensen af en versterkt de samenwerking, zodat de eigen kracht van inwoners toeneemt. We zoeken iemand die constructief bijdraagt aan de professionalisering van het wijkteam en openstaat voor verandering. Dat houdt onder andere in dat je bereid bent om je door te ontwikkelen op het brede domein van de wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Arbeidsvoorwaarden

De wijkcoach B of C komt in dienst bij de SMD. Inschaling is conform de CAO Sociaal Werk in schaal 8 of 9, afhankelijk van relevante werkervaringsjaren binnen de bandbreedte van € 2592,= en € 3988,= (bruto, o.b.v. van een fulltime dienstverband).

 

Informatie en sollicitatieprocedure

Klik hier voor de uitgebreide functieomschrijving.

Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot de vacature kun je contact opnemen met één van de wijkteammanagers te bereiken via de frontoffice 053-4817900.

Je schriftelijke sollicitatie, die voorzien is van een motivatiebrief en cv, richt je per e-mail aan de afdeling P&O van de SMD (Vacature.Wijkcoach@smd.nu). Graag in het onderwerp vermelden of je reageert op een vacature voor wijkcoach B of wijkcoach C.

Na ontvangst van je sollicitatie hoor je z.s.m. of je geselecteerd bent voor een sollicitatiegesprek. Ontvang je een uitnodiging dan verwachten wij van jou dat je het gesprek middels een pitch voorbereidt.