Stageplek bij Wijkteams Enschede
Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende stage? Kom dan stage lopen bij Wijkteams Enschede. We zoeken 3e jaars stagiaires die de opleiding Social Work volgen op het Saxion in Enschede. Met de profielen zorg, jeugd, welzijn en samenleving kun je bij ons terecht.


Enschede werkt aan een inclusieve samenleving waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, leren, werken, recreëren en waar zij actief kunnen zijn in hun buurt en stad. De wijkteams ondersteunen inwoners bij belemmeringen die zij ondervinden in het dagelijks leven. Dit doen we samen met inwoners, netwerk of partners. De wijkcoach is generalist naar de inwoner en specialist binnen het wijkteam.


Wat ga je doen?

Bij de wijkteams komen vragen van inwoners en komen signalen uit de samenleving. De wijkcoach voert gesprekken, maakt ondersteuningsplannen en versterkt het zelfsturend vermogen van de inwoner en zijn netwerk. De wijkcoach kan de rollen aannemen van regisseur, hulpverlener en indicatiesteller. Als wijkcoach ben je goed in het opbouwen van contact en een vertrouwensrelatie en het verlenen van hulp aan inwoners met allerlei achtergronden. Het gaat om eerstelijns- en complexe/meervoudige gezinsproblematiek, problemen met (arbeids)participatie, psychiatrische problematiek, schuldenproblematiek, problemen op school, het geven of inzetten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en het ondersteunen van mensen met een beperking. Vanuit de transformatie willen we doen wat nodig is.

Wie zoeken wij?

Iemand met een open en waardevrije blik, die als generalist wil leren werken voor mensen van alle leeftijden op diverse gebieden. Je neemt zo weinig mogelijk over en activeert het gezin zelf oplossingen te bedenken voor de problemen. Je hebt een actieve houding, durft op mensen af te stappen en staat open voor verandering. 


Wat kun je als stagiaire leren binnen het wijkteam?

Wat we van onze stagiaires terug horen is:

  • Je komt met veel verschillende mensen met verschillende (hulp)vragen in aanraking. Je doet ervaring op met hulpvragen op veel gebieden en leert om de cliënten te ondersteunen om zelfredzaam te zijn.
  • Het samenwerken: met de gemeente, scholen, huisartsen, Stadsbank, Veilig Thuis Twente, De Raad van de Kinderbescherming, Jarabee, Karakter, Mediant etc.
  • Leren werken als regiehouder; zorg inkopen bij een aanbieder en de cliënt volgen tijdens dit traject.
  • Er is ruimte om je eigen manier van werken te ontwikkelen; de wijkteams zijn relatief nieuw en zijn in ontwikkeling. Het wijkteam staat open voor nieuwe ideeën en veranderingen.
  • Zelfstandigheid wordt op prijs gesteld en je hebt veel vrijheid in de keuze waar je je in wilt verdiepen.


Stagevergoeding 

Je krijgt een stagecontract bij de SMD en je ontvangt een stagevergoeding voor een periode van 10 maand.


Informatie en sollicitatieprocedure

Wil je graag stage komen lopen bij het wijkteam? Mail dan je motivatie en CV naar stage@smd.nu

We ontvangen je reactie graag voor 1 april. In de tweede week van april worden de gesprekken gepland.

Meer over