Open sollicitatie - Wijkcoach

Met enige regelmaat hebben wij vacatureruimte. De stedelijke sollicitatiecommissie komt regelmatig bij elkaar om brieven te screenen en belangstellenden te zien.


Heb jij kennis en ervaring in het sociale domein? Zit jij opgezadeld met een gezonde dosis lef en laat jij je niet snel uit het veld slaan bij pittige ondersteuningsvraagstukken? En niet onbelangrijk: ken jij Jeugdzorg, de Wmo en heb je basiskennis van de Participatiewet? Dan is het écht de moeite waard om je CV en motivatie bij ons achter te laten.

 

Wijkteams Enschede
De gemeente Enschede werkt aan een inclusieve samenleving waarin inwoners veilig kunnen opgroeien, leren, werken en recreëren. Een samenleving waar inwoners actief kunnen zijn in hun buurt, dorp of stad. De Enschedese Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) ondersteunt dit proces door professionals in te zetten. Dit doet de SMD samen met de gemeente Enschede onder de naam ‘Wijkteams Enschede’. In de wijkteams werken de wijkcoaches. Zij ondersteunen inwoners van Enschede (tijdelijk) bij uitdagingen die zij ondervinden in het dagelijks leven. De ondersteuning is laagdrempelig en als het nodig is, wordt er samengewerkt met het eigen netwerk en met andere instanties. Het mooie is dat inwoners door deze aanpak hun leven onder eigen regie kunnen inrichten op basis van interesse en talenten. En dat midden in de samenleving!

Graag iets meer uitleg over het werk van een wijkcoach!
Als eerstelijnshulp- en dienstverlener is een wijkcoach de aannemer van vragen van inwoners en van signalen uit de samenleving. De wijkcoach voert gesprekken, helpt bij het opstellen van ondersteuningsplannen en versterkt het zelfsturend vermogen van de inwoner en zijn/haar netwerk. Een wijkcoach kan verschillende rollen aannemen. Zoals die van regisseur, hulpverlener of indicatiesteller.
In de praktijk heeft de wijkcoach te maken met eerstelijns- en complexe/meervoudige (gezins)problematiek, psychiatrische problematiek, schuldenproblematiek, problemen met (arbeids)participatie, schoolgerelateerde maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning van mensen met een beperking en Jeugdzorg. Dat klinkt breed, en dat is het ook: vanuit de transformatie is het voornamelijk onze opdracht om te doen wat nodig is.

Hieraan kun je een wijkcoach herkennen
Wij zoeken regelmatig hbo-professionals met een afgeronde sociaal-agogische opleiding, die bij voorkeur (SKJ-)geregistreerd is. Daarnaast heeft de wijkcoach het talent om op mensen af te stappen en de samenwerking te versterken, zodat juist de eigen kracht van inwoners toeneemt. De wijkcoach is zichtbaar in het werkveld en deinst niet terug voor het brede scala aan vragen van inwoners, die overigens allemaal hun eigen interessante achtergrond hebben.
Toch is hij/zij niet alleen betrokken bij inwoners, maar wil de wijkcoach ook constructief bijdragen aan de professionalisering van het wijkteam. Het helpt wanneer je als wijkcoach openstaat voor verandering. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de wijkcoach zich wil doorontwikkelen op het brede domein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Goed om te weten
Een wijkcoach komt in dienst bij de SMD en wordt ingeschaald in schaal 8 of 9 (cao Sociaal Werk). Natuurlijk hangt het salaris af van relevante werkervaringsjaren. Om je alvast een beeld te geven: je kunt denken aan een brutosalaris tussen € 2763 en € 4252 (op basis van een fulltime dienstverband).

Procedure open sollicitatie
Je open sollicitatie, die voorzien is van een motivatiebrief en cv, richt je per e-mail aan de afdeling HR van de SMD (Vacature.Wijkcoach@smd.nu).
Na ontvangst van je sollicitatie hoor je z.s.m. of je geselecteerd bent voor een kennismakingsgesprek met de stedelijke sollicitatiecommissie. Ontvang je een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek dan verwachten wij van jou dat je het gesprek middels een pitch voorbereidt.

Stedelijke sollicitatiecommissie
De stedelijke sollicitatiecommissie bestaat uit drie wijkteammedewerkers (een wijkteammedewerker met het accent op WMO, een wijkteammedewerker met het accent op jeugd (wijkcoach) en een wijkteammanager).

De stedelijk sollicitatiecommissie ontvangt ongeveer eens per maand binnengekomen brieven via HR. Waarna er een eerste screening van de brieven wordt gedaan, waarbij gekeken wordt of iemand in de basis voldoet aan het functieprofiel.

Mocht je hieraan voldoen, dan gaan we graag een kennismakingsgesprek met je aan. Het kennismakingsgesprek kan leiden tot een afwijzing of je wordt bij gebleken geschiktheid maximaal vijf maanden in portefeuille gehouden.

Zodra er vacatureruimte ontstaat binnen een van onze wijkteams, dan levert het team een profiel aan waar de kandidaat zoveel mogelijk aan moet voldoen. De ene keer is er meer behoefte aan een schoolverlater, de andere keer is men op zoek naar een ervaren SKJ professional of andere specifieke expertise. De sollicitatiecommissie matched de profiel behoefte met de kandidaten die in portefeuille worden gehouden.

Het tweede gesprek vindt plaats binnen het team waar vacatureruimte is. Dit is een formeel sollicitatiegesprek. Het team bepaalt zelf hoe zij dit gesprek vorm geven en wie daarbij aanwezig is. Mocht er een match zijn, dan wordt je voorgedragen voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Mocht het sollicitatiegesprek niet leiden tot een match, dan wordt je profiel opnieuw (en na afstemming) in portefeuille gehouden. Het komt soms voor dat het sollicitatiegesprek leidt tot een afwijzing. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Meer over