Kinderen in echtscheidingssituaties (KIES)

Voor wie

Kinderen van groep 4 t/m 8 die de scheiding van hun ouders meemaakten.

De training wordt aangeboden op verschillende scholen of IKC's in Enschede.

Doel

Kinderen leren onder andere hoe zij de scheiding beter kunnen begrijpen en hoe zijn hun gevoelens en gedachten onder woorden kunnen brengen in een veilige en vertrouwelijke sfeer.  Hierbij worden creatieve werkvormen ingezet.

Duur en plaats

Plaats: Het programma wordt uitgevoerd op de basisschool van het kind

Duur: acht bijeenkomsten van een uur.

Tijdstip: Onder schooltijd

Groepsgrootte en begeleiders

Minimaal 8 en maximaal 10 kinderen.

De groep wordt begeleid door twee gecertificeerde KIES coaches van Wijkteams Enschede.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Werkwijze

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen die de scheiding van hun ouders meemaakten. 

Meer over KIES:

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek dat kinderen die een KIES-groep hebben gevolgd zich beter voelen, meer van de scheiding begrijpen, een betere relatie en communicatie met hun ouders hebben.

KIES is met het predicaat ‘theoretisch goed onderbouwd’ opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.

Achtergrondinformatie over KIES is te vinden op de website: www.kiesvoorhetkind.nl

Aanmelding

Via de interne begeleider op school.

Inlichtingen KIES coaches

Tanja Kroep