Coach 2.0

Voor kinderen en jongeren is de sportvereniging een plek waar ze hun energie kwijt kunnen en plezier beleven. Daarnaast ontmoeten ze er hun vrienden en leren ze er om hun grenzen te verkennen binnen de groep.

Sport kan ook samengaan met conflicten en agressie, zeker als er sprake is van verlies.

Hoe ga je als trainer om met winnen, verliezen en verschillend gedrag bij kinderen en ouders langs de lijn? Welke invloed hebben de verschillende gezinssituaties op kinderen? De trainer heeft hierbij een belangrijke taak. Je hebt een voorbeeldfunctie en signaleert gedrag in en rond het sportveld.

Sportverenigingen hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat trainers hun werk goed kunnen uitvoeren en de nodige ondersteuning hierin krijgen. Coach 2.0 wil verenigingen en trainers hierbij ondersteunen. 

Voor wie

Voor vrijwilligers van sportverenigingen in Enschede, die contact hebben met jongeren t/m 18 jaar.

Doelen

Het doel van de training is dat vrijwilligers beter kunnen begeleiden, activeren en motiveren van jeugdigen. Door middel van vroegtijdig signaleren en positief coachen hopen we dat de jeugdige betrokken blijft binnen de sportvereniging.

Na deze bijeenkomsten heeft de vrijwilliger het volgende in huis:

  • Handvatten in het benaderen van jeugdigen, ouders en andere trainers
  • Herkennen van signalen en risicogedrag
  • Meer aandacht voor positief coachen
  • Informatie over de rol van het wijkteam.

Onderwerpen

  • De kracht van verenigingen / vrijwilligers
  • Signaleren
  • Positief communiceren
  • Emoties langs de lijn

Duur en plaats

In 2 bijeenkomsten van 1.5 uur behandelen we op een interactieve manier 4 thema’s. De locatie en tijdstip van de training wordt in overleg met wijkcoaches en sportverenigingen gemaakt.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de training.

Inlichtingen en aanmelding

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met het wijkteam op 053-4817900.