Brussencursus

Voor wie

Kinderen van 9 tot en met 12 jaar die:

broer of zus (brus) zijn van een kind met een ziekte of beperking

Doel

Ervaringen delen op een leuke, speelse en informatieve manier.

Er wordt gepraat, maar ook dingen gedaan op een creatieve manier en via rollenspelen.

Thema's

  • Kennismaking
  • Leuke dingen doen
  • Gevoelens
  • Herkenning over en weer
  • Toekomstwens
  • Afsluiting

Na de derde bijeenkomst vindt er een ouderbijeenkomst plaats om de ondersteuningsrol van ouders naar de 'brus' toe in de brussencursus te vergroten.

De afsluitende bijeenkomst is voor kinderen en ouders.

Duur en plaats

Plaats: SMD, Laaressingel 61 te Enschede

Duur: 6 bijeenkomsten

Tijdstip: woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

Groepsgrootte en begeleiders

Maximaal 8 deelnemers

De groep wordt begeleid door twee wijkcoaches van Wijkteams Enschede.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inlichtingen en aanmelding

Je kunt bellen naar de Front Office 053-4817900 of een e-mail sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl. Na aanmelding volgt een gesprek om te kijken of de groep passend is.