Kwaliteitskader Wijkteams Enschede (KWE)
Om onze manier van werken meer structuur en verbinding te geven en aandachtspunten van beroepsregistratie tot scholing en van grootschalig luisteren tot het borgen van kwaliteit een plek te geven is onderstaand Kwaliteitskader Wijkteams Enschede (KWE) ontwikkeld.

Wat is een kwaliteitskader?

In het kwaliteitskader verbinden we de essentiële uitgangspunten van onze organisatie met de dagelijkse manier van werken. Vanuit de missie en visie beschrijven we kwaliteit, werkprocessen en de manier waarop we informatie en ervaringen delen. Het kwaliteitskader zorgt voor samenhang tussen jaarplannen, de uitvoering van het werk, benodigde beroepsregistraties en scholingen. 

Wat gaan we doen?

Alles wat we inzetten om goede kwaliteit en ondersteuning te bieden, brengen we samen in het kwaliteitskader. Dat doen we onder andere door een digitaal vertelpunt in te richten waar wijkteammedewerkers snel ervaringen en opinies delen.

Klik hier om naar het vertelpunt te gaan voor inwoners, samenwerkingspartners en wijkteammedewerkers.

Doelen kwaliteitskader

  • Basis op orde en voor iedereen een logische samenhang.
  • Inzicht in behoefte aan professionele ontwikkeling.
  • Gebruik maken van dagelijkse praktijk en ervaringen van medewerkers.
  • Verbinding tussen verschillende bedrijfsonderdelen.
  • Beroepsregistraties goed geregeld
  • Verantwoording afleggen over ons werk.
SMD_Kwaliteitskader.jpg

Kwaliteitskader Wijkteams Enschede

Online vertelpunt inwoners, samenwerkingspartners en wijkteammedewerkers