Wie zijn we

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) is een non-profitorganisatie in Enschede die mensen helpt om beter of weer zelfstandiger te functioneren in hun dagelijkse bestaan. Samen met de gemeente Enschede vormen wij sinds 2015 Wijkteams Enschede.

Historie

SMD ontstond begin jaren '80 uit een thuiszorgorganisatie. Van thuiszorg groeide de organisatie naar Stichting Maatschappelijke Dienstverlening met maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening als belangrijkste activiteiten. Innovatieve projecten kwamen en gingen in de loop der jaren afhankelijk van wat de samenleving van ons vroeg. Sinds 2015 is SMD samen met de gemeente Enschede de organisatie achter de Wijkteams Enschede. 

SMD werkt nog altijd vanuit de wens om mensen, buurten en wijken in hun eigen kracht te zetten zodat zij zelfstandig verder kunnen in de samenleving.

Wat doen we

SMD streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. We werken hieraan vanuit wijkteams met diverse diensten en projecten

SMD wil belemmeringen wegnemen en de eigen kracht van mensen en hun netwerk versterken. 
We werken nauw samen met diverse partners, zoals inwoners, buurtinitiatieven, huisartsen, scholen, zorginstellingen. 

Wijkcoaches Enschede

De wijkcoaches van SMD werken binnen de wijkteams voor de inwoners van de gemeente Enschede, zoeken met hen naar mogelijkheden hoe zij goed voor zichzelf en hun gezin of omgeving kunnen zorgen. Het vakmanschap als wijkcoach betreft de open, waardevrije blik en generalistische aanpak, voor mensen van alle leeftijden op diverse gebieden. De wijkcoach is generalist naar de inwoner en specialist binnen het wijkteam.

De wijkcoach werkt volgens het wraparound care model en vervult drie rollen: te weten die van aannemer, regisseur en coach. In de rol van aannemer is de hulpverlener praktisch, meehelpend en pro-actief. In de rol van regisseur is de hulpverlener overstijgend coördinerend. In de rol van coach staat de hulpverlener naast het gezin, kan hij relativeren en is hij tevreden met kleine stapjes. De hulpverlener wint het vertrouwen van de gezinsleden (bijvoorbeeld door het verlenen van praktische hulp bij de start), is stimulerend, neemt zo weinig mogelijk over en activeert het gezin zelf oplossingen te bedenken voor de problemen. Het werk van deze ene, vaste hulpverlener is veelomvattend (meerdere rollen tegelijkertijd op alle leefgebieden van het gezin) én intensief (veelvuldige contacten met de gezinsleden, soms meerdere keren per week). De hulpverlener werkt in een ‘stand-alone’ situatie, neemt zelfstandig beslissingen, en initieert en coördineert de hulpverlening.

  • Als aannemer: praktisch, meehelpend en pro-actief;
  • Als regisseur: overstijgend en coördineren;
  • Als coach: relativeren, samen optrekken en actief stimuleren tot gedragsverandering.

Diensten

SMD maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden en is te vinden op scholen, bedrijven, instellingenwerkingsverbanden, voor onderwerpen als opvoedingsondersteuning, budgetbegeleiding, begeleiding aan dak- en thuislozen. Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag mee in het ontwikkelen van nieuwe projecten. 

Trainingen en groepen

Daarnaast biedt SMD ondersteuning in de vorm van trainingen en groepen. Denk hierbij aan assertiviteitstraining en een groep voor mensen die met rouw en verlies te maken hebben gehad.

Jaarverslagen

Trots op sprankelende verhalen en verrassende resultaten.

Lees hier onze jaarverslagen van 2016, 2017,2018, 2019 en 2020.Locatie Laaressingel

Laaressingel 61
7514 EL Enschede

Online hulp

SMD biedt online hulp. Stel je vraag of volg een online traject.

Wijkteams

De toegang tot Wijkteams Enschede verloopt via de Wijkwijzer.


Onze mensen
Waar staan we voor steps
step1

Contact op korte termijn
Wij kenmerken ons door snelle, passende hulpverlening. Na aanmelding wordt binnen een week contact met je gezocht. Het doel is altijd om de hulpverlening zo snel mogelijk op gang te brengen. Als het om een crisissituatie gaat wordt direct actie ondernomen, bijvoorbeeld als sprake is van huiselijk geweld.

step2
Transparantie en transformatie
SMD is een transparante organisatie die zich bewust is van haar verantwoordelijkheid en oog heeft voor diverse belangen. Daarbij zijn wij flexibel en gaan wij relevante veranderingen niet uit de weg.


step3
Dialoog en ontwikkeling
Wij sluiten aan bij ontwikkelingen en trends binnen de samenleving en staan open voor dialoog met samenwerkingspartners, cliënten, medewerkers en overige betrokkenen.


step4
Samenwerking

SMD werkt in Enschede nauw samen met verschillende partners, bijvoorbeeld inwoners, buurtinitiatieven, gemeenten en instellingen.