Bij crisis, bel direct: 0800 2000
Loverboys

Een loverboy is meer dan zomaar een fout vriendje. Veelal zijn het jongens/mannen die meisjes/vrouwen verleiden, afhankelijk maken en ze gebruiken voor prostitutie, drugs runnen, heling, diefstallen en het afsluiten van leningen en abonnementen. Dit wordt ook wel uitbuiting genoemd.

Ook jongens/mannen kunnen uitgebuit worden!
In principe kan iedere man of vrouw, jongen of meisje slachtoffer worden van een loverboy. Ook zijn er lovergirls, die jongens uitbuiten of (en dat gebeurt vaker) actief meiden ronselen. Loverboys en lovergirls zijn mensenhandelaren: zij gebruiken en misbruiken mannen en vrouwen voor hun eigen voordeel.

Loverboys & -girls zijn mensenhandelaren
Kenmerken en signalen Charmant maar ook een zekere arrogantie. Gekenmerkt met een robuuste en trotse uitstraling Goed gekleed en draagt sieraden Pronken met hun rijkdommen (bijvoorbeeld een dure auto) Goede sociaal-emotionele vaardigheden

Werkwijze
Een loverboy of lovergirl gaat bewust te werk, tegenwoordig ook veel via internet en social media. Zij gebruiken hun vaardigheden om een afhankelijkheidsrelatie tot stand te brengen.

STOP UITBUITING

Heb je zorgen? Denk je dat er iemand mogelijk betrokken is bij loverboyproblematiek en/of mensenhandel?

Voorlichtingsfilm Loverboys

Toen je hem leerde kennen was hij lief, gaf hij je aandacht en cadeaus.

Hij stond altijd voor je klaar en je had het gevoel niet meer zonder hem te kunnen. Plotseling veranderde hij, eiste hij dingen van je waarvoor jij je erg schaamde en toen je het niet wilde doen, bedreigde en sloeg hij je. Mogelijk ben je een slachtoffer van een loverboy. Je liefde leek een hemel op aarde, maar was een hel!

Herken de invloed van een loverboy

Het kan zijn dat je vermoedens hebt dat je dochter, vriend(in), cliënt of buurmeisje slachtoffer is geworden van een loverboy, maar hoe kun je een mogelijk slachtoffer herkennen?

Kenmerken en signalen
Humeurwisselingen: van extreem vrolijk (masker) tot emotioneel, somber en zeer oppervlakkig Plotseling nieuwe (niet leeftijdsconforme en risicovolle) contacten Weinig zelfvertrouwen, een lage zelfwaardering en een niet realistisch zelfbeeld Niet aanspreekbaar op eigen gedrag Verzuimt van school (veelal op maandag en vrijdag) en heeft (onverklaarbare) slechte schoolprestaties
Snel beïnvloedbaar door anderen Veel aandacht voor het uiterlijk; uitdagende kleding en de nieuwste mode dragen Vertonen van het gedrag van ‘ik ben een volwassen vrouw’. Daagt uit. Ziet er sexy uit. Beschikt ineens over (veel) geld, dure spullen, meerdere telefoons en andere gadgets Plotselinge (hoge) schulden
Tips voor de omgeving:

 • Nooit de loverboy afkraken, hij is haar identiteit geworden 
 • Geduld tonen en ruimte geven om zelf te laten beslissen
 • Terugkeer altijd mogelijk laten – geen hoge drempels want er komt een moment van bezinning
 • Praat en accepteer het ook als ze dit niet wil. Schaamte, angst en onzekerheid spelen vaak een grote rol
 • Contact zoeken– niet nalopen, wel iets laten horen (bijv. mail of kaartje)
 • Consequent blijven – durf ook grenzen te stellen. Ongeacht de situatie is niet alles mogelijk
 • Geen verwijten, ze weet dat ze vaak fout is maar ook emotioneel gebonden
 • Begrip en respect tonen, ook al keur je alles af wat zij gedaan heeft. Zie de mens, niet de daad
 • Vergeving 
 • Rekening houden met wisselende stemmingen en tegenstrijdige beslissingen
 • Houdt rekening met represailles van daderzijde
 • Probeer niet de loverboy te intimideren, bedreigen of op eigen houtje onderzoek in te stellen.
 • Ga nooit op eigen initiatief hulpverlening bieden, maar neem contact op met STOP UITBUITING.nu
 • Werk zoveel mogelijk samen met politie en hulpverlening – zij kunnen het beste ondersteunen en veiligheid bieden
Neem contact op!

Iedereen kan te maken krijgen met loverboyproblematiek: 

 • een bezorgde ouder die ziet dat dochter zo anders is geworden, 
 • een buurman die een tiener telkens bij verkeerde, oudere mannen in de auto ziet stappen, 
 • een vriendin die merkt dat haar vriend of vriendin zorgelijk gedrag laat zien,
 • een wandelaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag ziet bij een groepje jongeren, 
 • etc… 

Heb je zorgen of wil je weten wat je kunt doen? Bel Kenniscentrum Mensenhandel Twente:

053-4876665

Preventie

STOP UITBUITING.nuprobeert door middel van voorlichting en training loverboy- en/of mensenhandel praktijken te voorkomen.

Het doel is om kinderen en jongeren te waarschuwen en weerbaar te maken tegen loverboys, alsmede ouder(s) of verzorger(s) en professionals handvatten aan te reiken meer zicht te krijgen op de loverboyproblematiek.

Meer weten over de preventie en voorlichting, neem contact op via telefoonnumer: 

053-4876665

of mail op:

info@mensenhandeltwente.nl