Woonstap

SMD/Wijkteams Enschede heeft samen met de woningbouwcorporaties in Enschede (Ons Huis, de Woonplaats en Domijn) een stedelijke aanpak ontwikkeld om kwetsbare inwoners te begeleiden naar zelfstandig wonen. Deze stedelijke aanpak wordt WoonStAP genoemd.

Vanuit de woningbouwcorporaties worden woonconsulenten ingezet en vanuit SMD/Wijkteams Enschede werken wijkcoaches in dit project.

Het project WoonStAP heeft twee doelen:

1.       Ondersteuning van kwetsbare inwoners die niet van de reguliere zoekprocedures voor een woning bij de corporaties gebruik kunnen maken door:

  • helpen hun belemmeringen weg te nemen bij het zoeken naar een passende en betaalbare woning
  • de oorzaak van hun problemen bij het vinden/behouden van een woning helpen oplossen;
  • ondersteuning en begeleiding bieden om een stabiele woonsituatie te creëren (en te behouden).

 2.       Besparen van kosten door hen te helpen een stabiele woonsituatie voor zichzelf te creëren en de oorzaak van hun problemen op te lossen, is de verwachting dat problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden en dat er daardoor fors bespaard kan worden op de kosten voor ondersteuning en zorg.


Praktische informatie

Vanuit de Wijkteams Enschede werken René Droste en Marloes Olde Hampsink voor dit project.

Rene en Marloes.png