Wij Mantelzorgers Enschede


Community ‘Wij Mantelzorgers Enschede’


Wij Mantelzorgers Enschede is een community van en voor mantelzorgers. Beginnende en ervaren mantelzorgers ontmoeten elkaar en wisselen in een vertrouwde omgeving, online en in persoonlijk contact, ervaringen en tips uit. We geloven in de kracht van de onderlinge verbinding. De mantelzorgers leren van elkaar en helpen elkaar om in balans te blijven, zodat ze goed voor hun naasten kunnen zorgen. Dit stelt hun mede instaat hun mantelzorgtaken te (blijven) combineren met de zorg voor henzelf, het werk en andere bezigheden. De mantelzorger staat centraal.

Samenwerking

Wij Mantelzorgers is een samenwerking tussen de SMD/Wijkteams en PGGM&CO, de ledenclub voor iedereen in zorg en welzijn. Sinds juli 2016 zorgen we samen met PGGM&CO ervoor dat de inzichten die onze community biedt, worden uitgedragen bij overheden, vakbonden, werkgevers en zorgverleners. Zo kunnen de mantelzorgers hun belangen kenbaar maken, hebben de mantelzorgers maatschappelijke invloed en kan PGGM&CO producten aanbieden waar behoefte aan is. Zo dragen we in Enschede bij aan een persoonlijke balans tussen draaglast en draagkracht.

Community Managers

Vanuit de SMD/Wijkteams zijn twee community managers aangesteld om de community te ondersteunen en te faciliteren. Voor de huidige community  vind er iedere maand een bijeenkomst plaats waarin thema’s vanuit mantelzorgers aan bod komen. In samenwerking met deze community ambassadeur van Wij Mantelzorgers Enschede zorgen community managers en de mantelzorgers iedere maand voor een boeiend programma waar iedere mantelzorger welkom is. Er is ruimte voor de ontwikkeling voor nieuwe community's die ontstaan op basis van behoefte, ingegeven door bijvoorbeeld opzet, thema's en/of leeftijd. De community managers kunnen je hierin ondersteunen. 

https://www.pggmenco.nl/community/mantelzorg-enschede/overzicht

Community ‘Wij Mantelzorgers Enschede’