Wij Mantelzorgers Enschede


Community ‘Wij Mantelzorgers Enschede’


Wij Mantelzorgers Enschede is een community opgezet voor en door mantelzorgers. Beginnende en ervaren mantelzorgers ontmoeten elkaar en wisselen in een vertrouwde omgeving, online en in persoonlijk contact, ervaringen en tips uit. We geloven in de kracht van de onderlinge verbinding. De mantelzorgers leren van elkaar en helpen elkaar om in balans te blijven, zodat ze goed voor hun naasten kunnen zorgen. Dit stelt hun mede instaat hun mantelzorgtaken te (blijven) combineren met de zorg voor henzelf, het werk en andere bezigheden. De mantelzorger staat centraal.

Community Managers

Vanuit de SMD/Wijkteams zijn twee community managers aangesteld om de community te ondersteunen en te faciliteren. Iedere maand vindt er een bijeenkomst plaats waarin aangedragen thema’s vanuit mantelzorgers aan bod komen. In samenwerking met de community leden van Wij Mantelzorgers Enschede zorgen community managers iedere maand voor een boeiend programma waar iedere mantelzorger welkom is.

Er is ruimte voor de ontwikkeling voor nieuwe community's die ontstaan op basis van behoefte, ingegeven door bijvoorbeeld opzet, thema's en/of leeftijd. De community managers kunnen je hierin ondersteunen.

Wil je meer weten over de community of over hoe je je kunt aanmelden? Neem dan contact op met mantelzorgcommunity@enschede.nl


Poster 1.png