Schoolwijkcoaches
SMD werkt al jaren samen met de scholen in Enschede. Aan elke school of intergraal kindcentrum (IKC) is een schoolwijkcoach verbonden. Een medewerker van SMD is werkzaam bij het loopbaancentrum van ROC Hengelo.

De visie achter de samenwerking tussen scholen, IKC's en SMD  is dat extra ondersteuning en begeleiding zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij en in de school beschikbaar is. 

Speerpunten samenwerking 

 • Accent op preventief werken en kort en tijdelijk ondersteunen waar nodig.
 • Zorgen voor verbinding tussen de ondersteuning binnen school en de ondersteuning in de wijk.
 • Korte lijnen en laagdrempelige samenwerking met de Intern Begeleiders/Zorgcoordinatoren.

De inzet van schoolwijkcoaches

 • Het aanbieden van ondersteuning aan ouders en/of kinderen.  
 • Het organiseren van passende hulpverlening. 
 • Consultatie en advies aan leerkrachten.
 • Spilfunctie tussen school/IKC en het wijkteam.
 • Bijwonen van zorg overleggen.
 • Binnen de mogelijkheden; het bieden van maatwerk. Denk aan het bijwonen van ouderavonden of het geven van voorlichting aan ouders en/of leerkrachten.

      SMD ontwikkelt preventief aanbod op thema’s

      • Versterking gezond schoolklimaat.
      • Kinderen in echtscheidingssituaties.
      • Vroegsignalering en communicatie met ouders.
      • Omgaan met armoede en schulden.
      • Effecten social media.