Regieteam Statushouders

Regieteam

Binnen Enschede zijn er zes regiefunctionarissen aangesteld die de taak hebben om de statushouders in onze stad zo goed mogelijk te helpen richting integratie en het bereiken van hun maximaal haalbare zelfredzaamheid.  Twee wijkcoaches vanuit de Wijkteams zijn hier onderdeel van. Het regieteam is een uitwerking vanuit het Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen en draagt bij aan het bereiken van onze ambities op de thema's Inkomen, educatie & participatie, en (Jeugd)zorg.

Taken

De procesbegeleider bewaart overzicht, legt verbindingen, onderhoudt contact met ketenpartners en leiden door naar werk wanneer mogelijk. Gezondheid en participatie zijn belangrijke doelstellingen.

Integraal team

Het integrale team bestaat uit 4 werkzoekenden begeleiders en 2 wijkcoaches (Justin Ndikuriyo en Dorine Kremer). Kennis en ervaring binnen het Sociaal Domein is hierdoor breed aanwezig.


Regieteam Statushouders
Regieteam Statushouders1