Praktijkondersteuners jeugd werken preventief
Onze praktijkondersteuners jeugd werken in de praktijk van Enschedese huisartsen (HAGRO 1). Kinderen en jongeren met problemen worden door huisartsen naar hen doorverwezen. Denk hierbij aan gedragsproblemen, psychische problemen en kinderen die met echtscheiding te maken krijgen. De praktijkondersteuners voeren een aantal gesprekken en verwijzen waar nodig door naar wijkteams of GGZ-instellingen. De praktijkondersteuner is aanvullend op huisartsen.

Specifieke competenties

Het werken met kinderen vergt specifieke competenties. SMD heeft haar maatschappelijk werkers opgeleid als POH jeugd. Door deze dubbele achtergrond als jeugdspecialist en maatschappelijk werker zijn de POH’s van SMD zeer bedreven in de begeleiding van en hulpverlening aan kinderen.

Preventief

De praktijkondersteuners zien en spreken iedere drie kwartier een nieuwe patiënt. De huisartsen zijn tevreden met deze deskundige op het gebied van jeugdzorg, in huis. De inzet van POH’s jeugd werkt preventief. Zij zorgen ervoor dat jongeren snel gehoord en gezien worden waardoor een gang naar de dure tweedelijnshulpverlening niet nodig is.

Meer weten

Indien je meer wilt weten, neem dan contact op met ons hoofdkantoor, tel. 053 4353 353.