Nazorg tijdelijke huisverboden

De gezamenlijke maatschappelijkedienstverIeningsorganisaties in Twente: Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede (SMD), Maatschappelijk Werk Noord-West Twente (onderdeel van Avedan) en Stichting Wijkracht geven nazorg na het opleggen van een Tijdelijk Huisverbod.

 

Doel

Doel van de nazorg is het evalueren van het Tijdelijk Huisverbod en de gestelde doelen in het plan van aanpak met betrokkenen (achterblijver en indien mogelijk pleger). De casuscoördinator onderneemt actie als de doelen niet gehaald dreigen te worden. Dit gebeurt eventueel in overleg met de procesmanager van de betreffende gemeente.


Inzet

Deze nazorg wordt verleend in alle situaties waarin een Tijdelijk Huisverbod werd afgegeven door de wijkcoach die ook de casuscoördinator was van het betreffende Tijdelijk Huisverbod.

 

Werkwijze

Na een Tijdelijk Huisverbod wordt altijd een nazorggesprek gevoerd door de casuscoördinator van het Huisverbod na 2 maanden. Na 4-6 maanden wordt facultatief en na afweging van de betrokken wijkcoach nogmaals een nazorggesprek gevoerd. Indien nodig wordt contact gelegd met andere betrokken hulpverleners.