Money Class voor jongeren in de maatschappelijke opvang
In het project Money Class werken Humanitas Onder Dak en SMD samen aan het verbeteren van de financiële zelfstandigheid van zwerfjongeren in Enschede. De schuldhulpverlener van SMD houdt een financiële intake met jongeren die bij Kamer-Raad en TOV komen wonen. Verder ondersteunt hij jongeren en begeleiders in het ontwikkelen van een praktisch en effectief plan van aanpak voor het omgaan met geld en schulden.

Overzicht en inzicht

De schuldhulpverlener van SMD is naast maatschappelijk werker een expert op het gebied van financiën en schuldhulpverlening. Hij spreekt de taal die aansluit bij de wereld van zwerfjongeren. Samen met hen werkt hij aan overzicht van financiën en schulden. Waar nodig treft hij regelingen met schuldeisers en legt hij contact met bewindvoerders. De schuldhulpverlener van SMD werkt nauw samen met de persoonlijk begeleiders van HOD. Door de Money Class krijgen jongeren grip op hun financiële situatie en komt er ruimte om zaken op andere levensgebieden aan te pakken.

Vicieuze cirkel

Naast de praktische ondersteuning van jongeren, werkt het project aan stedelijke samenwerking om de vicieuze cirkel waar zwerfjongeren in vastlopen, te doorbreken. Het project Money-Class wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente Enschede.

Praktische info

Projectleider is Yara Hummels, werkzaam als beleidsmedewerker bij Humanitas Onderdak en tevens raadslid PvdA Enschede.

Randy Kuiper is de schuldhulpverlener van SMD, te bereiken via 053 4353 353.