Voor mantelzorgers

Ben je één van de vier miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is, dan lever je een grote en waardevolle bijdrage aan degene die je ondersteunt. Mantelzorger zijn, is en voelt als een grote verantwoordelijkheid en kan een flinke invloed op je leven hebben. 

Door bezuinigingen in de zorg is de rol van mantelzorgers de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral partners, maar ook dochters en zonen nemen de zorg voor familie en vrienden over. Sommige mantelzorgers raken overbelast. Daarom kwam de gemeente Enschede in 2015 met het actieplan Mantelzorg. De uitvoering van dit plan werd de afgelopen jaren opgepakt door SMD.
De ondersteuning die mantelzorgers bieden vraagt veel tijd en energie. Daarom ondersteunt SMD de mantelzorgers waar mogelijk.


Ondersteuningsmogelijkheden

Er is vanuit het wijkteam veel mogelijk om je wegwijs te maken, via internet of in een persoonlijk gesprek. Enkele voorbeelden van ondersteuning: 

  • Een sociale kaart met onder andere ontmoetingsactiviteiten in je wijk. 
  • Training voor mantelzorgers. Als mantelzorger heb je het soms zwaar. Je regelt, zorgt en organiseert veel waardoor je eigen wensen en behoeften er soms bij in schieten. De wijkteams organiseren diverse trainingen en groepen. Waaronder de cursus Mantelzorger in balans, voor mantelzorgers van twintig jaar en ouder die willen kijken naar zichzelf en wat zij nodig hebben om meer in balans te komen. Bekijk het cursusaanbod van de wijkteams.
  • Informatie en advies over mogelijkheden om je te ontlasten, bijvoorbeeld door de inzet van (extra) huishoudelijke hulp, dagbesteding voor degene voor wie je zorgt of inzet van een zorgvrijwilliger zodat je wat meer tijd voor jezelf hebt.
  • Je kunt je vraag ook online stellen aan één van onze medewerkers van het team Online hulpverlening. Je ontvangt binnen maximaal twee werkdagen bericht.  
  • Ondersteuning bij (financiële) regelzaken voor zover je dat zelf niet kunt.
  • Meld je aan voor de mantelzorg community Wij Mantelzorgers Enschede. Mantelzorgers komen in deze community maandelijks bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en op basis van thema's die hen aanspreken. Bekijk dit filmpje voor een impressie.
  • Er is een mantelzorghuiskamer waar mantelzorgers bij elkaar kunnen komen en ervaringen kunt uitwisselen onder het genot van een kopje koffie. De zorgvrager is hier ook welkom. Ook is er een mantelzorgcafe.
  • Voor jonge mantelzorgers is er ook ondersteuning mogelijk. Het SIZ biedt activiteiten, maatjes en cursussen voor kinderen van 4-12 jaar. 
Contact

Heb je vragen over ondersteuning van mantelzorgers? Neem dan contact op met een wijkcoach.

Vind je wijkteam