Kansrijk wonen

Kansrijk Wonen is een initiatief van SMD/Wijkteams Enschede, Zorgcentrum De Posten en Woningcorporatie Domijn. Het Zorgcentrum en Domijn stellen appartementen en woningen beschikbaar voor studentenhuisvesting. Als tegenprestatie verrichten deze studenten maatschappelijke activiteiten (intern in het wooncomplex en in de buurt). Zowel bij De Posten als bij Domijn wordt ook een jongere met een ondersteuningsbehoefte gehuisvest. De overige jongeren en De Posten kijken ook ‘om’ naar deze bewoner.
Voor de tegenprestatie wordt SVEN (Samen Versterken van Enschede voor Noaberschap) ingezet.