Fonds Bijzondere Noden helpt bij schrijnende omstandigheden
Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief dat zich inzet voor mensen die tussen wal en schip vallen. De Stichting verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede die in een acute financiële noodsituatie verkeren en hiervoor geen beroep op de overheid kunnen doen. SMD levert de expertise om de aanvragen bij de stichting te beoordelen.

Expert bestudeert aanvragen

SMD detacheert een medewerker bij het Fonds Bijzonder Noden Enschede. Deze medewerker is naast maatschappelijk werker deskundig op het gebied van schuldhulpverlening. Vanuit die dubbele achtergrond bestudeert en onderzoekt zij de aanvragen bij het fonds en geeft advies over toekenning.

Snelle besluiten

Door vlotte en deskundige afhandeling van aanvragen kan het bestuur snel en adequaat een eerlijk en rechtvaardig besluit nemen over aanvragen.

Praktische info

Wahju Riedel is vanuit SMD gedetacheerd bij het Fonds Bijzonder Noden. 

Meer weten

Fonds Bijzondere Noden Enschede