Horen, zien en ruiken in de wijk.
Afgelopen jaar ging het team Pathmos-Stadsveld iedere zes weken op bezoek bij twee of drie organisaties in de wijk. Zo ontdekken wijkcoaches mogelijkheden die ze voorheen niet in beeld hadden en ontstaat er (nieuwe) samenwerking.

Weten hoe de wijk in elkaar zit

‘Is de wijksafari nodig? Ja die is nodig’, knikt manager Rixt Wibiër zonder enige twijfel. ‘Wijkcoaches waren voorheen vooral één op één in een spreekkamer met mensen aan het praten. Nu doen ze dat anders. Ze moeten weten hoe de wijk in elkaar zit en de wijkvoorzieningen met lage drempels in beeld hebben. Het voorliggende veld noemen wij dat. Waar kan je als bewoner naartoe en van welke voorzieningen kan je gebruik maken? Niemand kende het kattenhotel en na ons bezoek zijn inwoners daar vrijwilliger geworden. Moeders die eerder hun huis niet uitkwamen verwijzen we nu naar een huiskamer waar ze in contact komen met een orthopedagoog. Wijkcoaches worden zich steeds bewuster van andere mogelijkheden en de wijk wordt zich steeds bewuster van ons.’

De geur van de buddozaal en de stem van de man die in korte broek vertelt over zijn weerbaarheidstrainingen. Nu ik daar geweest ben, blijft het veel scherper op mijn netvlies staan.

Wijkcoach Patmos Stadsveld

Waardevolle investering

Wijkcoach Renate Finkers heeft aan alle wijksafari’s meegedaan. ‘Ik kende Enschede nog niet zo goed. Door de wijksafari’s leer ik lokale organisaties kennen waardoor ik verschillende touwtjes aan elkaar knoop.’ Door de wijksafari’s verwijzen wijkcoaches eerder door naar voorzieningen in de buurt merkt Renate.  ‘Tijdens een safari bezochten we een huiskamer. Je bent er geweest, hebt het gezien en kent elkaar daardoor verwijs ik daar mensen nu naar door.’ Renate vindt de wijksafari een waardevolle investering. ‘Wij denken snel aan PMT of SOVA maar je moet oplossingen zoeken die passen bij bewoners. Je komt minder snel op een idee als het niet in je systeem zit.’

Wat is een wijksafari?

Een maal per zes weken organiseren twee wijkcoaches van het team West (Pathmos en Stadsveld) een wijksafari. Dat doen ze op een dagdeel waar anders teamoverleg gehouden wordt. De wijkcoaches nemen hun collega wijkcoaches en managers mee naar organisaties in de wijk. Door deze zoektocht krijgen wijkcoaches een beter beeld van wat er te halen is in de wijk.

Dit was de vierde wijksafari. Eerder kwamen aan bod: moskee, speeltuin, fysiotherapeut, kattenhotel, huiskamer, combinatiefunctionarissen sport, judo vereniging, speciaal onderwijs, Turkse zorgaanbieder.