Expeditie Enschede

Wat is Expeditie Enschede?

Expeditie Enschede is ontwikkeld om te ontdekken hoe jongeren tussen 16 tot 26 jaar kunnen worden ondersteund om hun dromen, verlangens en wensen voor een goed leven in de buurt te realiseren.

Voor en door jongeren wordt gewerkt aan het opheffen van belemmeringen en het realiseren van kansen voor een inclusieve samenleving. Jongeren geven samen met hun familie, buurt, ervaringsdeskundigen, wijkcoaches en andere betrokkenen hier vorm aan.We leren samen wat wel en niet werkt en hoe belemmeringen omgebogen kunnen worden naar kansen. 

al doende leren

Van individu naar allemaal

We halen ervaringen van jongeren op, dit doen we oa via het Online Vertelpunt. Uit de verhalen komen kwesties die volgens jongeren op de agenda gezet moeten worden. Deze kwesties gaan we met elkaar aanpakken in lerende netwerken. Samen met jongeren wordt er gekeken naar oplossingen waar meer jongeren baat bij hebben. De expeditie doorbreekt daarmee het patroon van het individueel oppakken van vergelijkbare situaties of het ontwikkelen van aanbod voor een specifieke groep.

Anders denken en doen

Via leerbijeenkomsten leren en ontwikkelen we met elkaar wat er nodig is voor een goed leven voor jongeren in Enschede. We experimenteren met nieuwe oplossingen van kwesties. 

Enschede maakt zich sterk voor de inclusieve samenleving: een samenleving waar iedereen optimaal aan kan deelnemen. Ongeacht achtergrond, talenten en beperkingen. Bij de wijkteams wordt er al twee jaar stapsgewijs richting gegeven aan deze visie. We willen naar een samenleving waarbij we ons niet richten op de beperkingen van de persoon, maar op de mogelijkheden dichtbij mensen in de samenleving. De leefwereld van mensen staat centraal. Systemen, regels en voorzieningen zijn hierin ondersteunend. Dit vraagt om anders denken en doen. En dit is een heel proces.


3
Online vertelpunt jongeren
Folder Expeditie Enschede