CJIB project
Het CJIB-project staat ook wel bekend als de ‘rakkers en stakkers’. In dit project is samenwerking gezocht met het CJIB. De ervaring leerde dat veel mensen hoge schulden hebben bij het CJIB, terwijl de initiële schuld niet erg hoog was. Door diverse boetes die toegevoegd werden aan de schuld in verband met niet betalen of niet nakomen van betalingsafspraken werd de schuld veel hoger.
Samen met politie wordt door SMD/WijkteamsEnschede gekeken welke mensen slachtoffer zijn van de situatie (de stakkers) en welke mensen ‘moedwillig’ niet betalen (de rakkers). Vanuit het CJIB-project helpen we de ‘stakkers’.

Samen met de cliënten en het CJIB worden afspraken gemaakt, waarbij de cliënt de initiële boete wel moet betalen, maar alle ophogingen niet. Hiervoor leveren zij een tegenprestatie zoals het accepteren van hulpverlening, soms aangevuld met het volgen van taallessen. Ook wordt soms vrijwilligerswerk opgepakt.