Buurtbemiddeling
Vanaf 2018 is buurtbemiddeling ondergebracht bij SMD. SMD heeft een convenant getekend waarin de stuurgroep Buurtbemiddeling de opdracht overhandigd aan SMD om Buurtbemiddeling Enschede onder haar hoede te nemen. Gemeente Enschede, Woningbouwcorporaties Ons Huis, Domijn, De Woonplaats en Politie hebben in SMD de ideale opdrachtnemer gevonden.

De pijlers van Buurtbemiddeling zijn: onafhankelijkheid, neutraal en belangeloos. SMD is een zeer geschikte organisatie die deze pijlers respecteert, ondersteunt en kan versterken. 

Vanaf 2014 is Buurtbemiddeling Enschede gestart met een pilot in stadsdeel Oost. Al snel bleek dat de behoefte aan buurtbemiddeling groot is. Projectleider Jolanda Borggreve: “de kracht van buurtbemiddeling is onze neutraliteit. Wij hebben maar één belang en dat is dat buren prettig naast elkaar kunnen wonen. Organisaties zoals woningbouw of politie roepen andere reacties op bij buren. En dat komt de verstandhouding tussen buren niet ten goede.” Sinds 2014 hebben maar liefst 1100 buren aangeklopt bij Buurtbemiddeling voor hulp; 65% is succesvol opgelost. Met andere woorden: er is weer sprake van een normale verstandhouding. 
Na de pilot van drie jaar in Oost, is er gekozen voor een gefaseerde uitbreiding. Vanaf 2017 kon ook Twekkelerveld en stadsdeel Centrum gebruik maken van Buurtbemiddeling. En vanaf 1 augustus 2018 kan heel stadsdeel Noord en de Wesselerbrink de hulp inschakelen van Buurtbemiddeling. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Buurtbemiddeling 3.png