Budgetmaatjes ondersteunen ouderen met geldstress
Bij Budgetmaatjes werkt SMD samen met woon- en zorgcentrum Humanitas in Deventer. Het is een innovatieve dienst die ondersteuning biedt aan ouderen met geldstress. Deze dienstverlening is mogelijk door een bijdrage van het Oranje Fonds in het kader van Alle jaren tellen.

Wie zijn de Budgetmaatjes?

De Budgetmaatjes zijn vrijwilligers bij Humanitas. Zij worden opgeleid en begeleid door een professionele schuldhulpverlener en een projectleider van SMD. De Budgetmaatjes hebben een cursus gevolgd en worden intensief begeleid in hun werk als vrijwilliger. 

Herkenbaar voor ouderen met geldstress

 • Ouderen zonder kinderen en/of sociaal netwerk hebben hun administratie niet op orde. De financiën zijn een chaos waardoor schulden ontstaan.
 • Ouderen die te goed van vertrouwen zijn lopen het risico om ongecontroleerd met financiën om te gaan waardoor geld verdwijnt of over de balk gesmeten wordt. 
 • Nieuwe bewoners hebben geen netwerk en geld om te verhuizen of hun huis in te richten. 
 • Ouderen (in de wijk) stromen door naar Humanitas maar weten niet wat de financiële gevolgen daarvan zijn.
 • Ouderen zitten met vragen over hun eigen vermogen, eigen bijdragen en nalatenschap en weten niet waar ze met deze vragen terecht kunnen. Dit leidt tot stress.
 • Kwetsbare ouderen generen zich voor geldproblemen. Hierdoor raken ze in een isolement.
 • Financiële problemen zorgen ervoor dat ouderen minder of niet meer aan activiteiten deelnemen wanneer daar een (kleine) eigen bijdrage aan verbonden is. Dit verzwakt hun sociale netwerk en versterkt het isolement. 
 • Ouderen raken de regie over hun financiën kwijt omdat verwanten die overnemen. Ouderen durven hier niet over te praten. 

Wat doet een budgetmaatje

 • Door samen de administratie op orde te brengen komt er inzicht en overzicht in de financiën en schulden. 
 • Waar schulden zijn, worden deze aangepakt door een schuldhulpverlener van SMD. 
 • Door met regelmaat (in eerste instantie wekelijks) samen naar de inkomsten en uitgaven te kijken, houden ouderen zicht op en regie over hun eigen financiën. Ze leren en bezuinigen op uitgaven en ze leren op welke voorzieningen ze recht hebben.
 • De vragen die ouderen over geld hebben, worden beantwoord zodat zij de financiële gevolgen van beslissingen goed kunnen overzien.
 • Door samen financiële prioriteiten te stellen weten ouderen waar ze hun geld aan uit kunnen en willen geven.
 • Door met ouderen te werken aan het wegnemen van geldstress versterken zij hun sociale netwerk. 

Praktische info

Jessica Heggers is vanuit SMD projectleider van Budgetmaatjes. Je kunt haar mailen of bellen op 06 149 168 78.

Meer weten

Humanitas Deventer

Oranje Fonds