Aanpak Loverboyproblematiek

SMD / Wijkteams Enschede is actief bij de aanpak van Loverboyproblematiek in Twente door:

  • preventieactiviteiten uit te voeren in het kader van de brede aanpak ‘Veilig volwassen worden voor kwetsbare meiden (en jongens) die zich bevinden in het bereik van het circuit van seksuele uitbuiting’.
  • coördinatie en uitvoering van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente.

 

Doel

Voorkomen dat kinderen / jongeren slachtoffer worden van loverboyproblematiek

 

Wat doet SMD/Wijkteams Enschede

De preventieactiviteiten bestaan onder andere uit het geven van voorlichting en training aan:

  • kinderen / jongeren binnen scholen of bijvoorbeeld jongerencentra / buurthuizen;
  • ouders / verzorgers;

waarbij zij voorgelicht worden over de achtergronden van loverboyproblematiek, de gehanteerde wervingsmethoden en de werking van sociale media.

In trainingen (bestaande of nieuwe) wordt dan onder andere gewerkt aan het vergroten van de eigenwaarde en het leren aanvoelen en aangeven van grenzen.

Ook intermediairs en professionals worden voorgelicht, getraind en voorzien van materiaal zodat zij in de eigen organisatie voorlichting kunnen (laten) geven.

 

Meldpunt Loverboyproblematiek Twente

Meiden (maar ook jongens) die in handen dreigen te vallen van loverboys kunnen hulp zoeken bij het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente. Dit meldpunt moet praktijken van loverboys aan het licht brengen. SMD/Wijkteams Enschede heeft het Meldpunt Loverboyproblematiek opgebouwd

 

Het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente is het punt waar op de eerste plaats signalen gemeld worden, waar kennis en ervaring over de problematiek voor handen is en waar mensen met vragen en zorgen advies krijgen over wat te doen bij signalen van loverboyproblematiek. Het meldpunt is elke dag bereikbaar voor advies en consultatie. Na elke melding wordt de ernst van de situatie beoordeeld. Met de betrokken organisaties wordt daarna een plan van aanpak gemaakt en de situatie in de gaten gehouden.

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-10 22 39 29.

 

Nauwe samenwerking

Er wordt structureel overlegd met diverse betrokken organisaties in Twente om een overzicht te krijgen van de (vermoedelijke) plegers in relatie tot de gemelde slachtoffers. Hierdoor kan vroegtijdig gesignaleerd worden of potentiële slachtoffers in contact zijn met (vermoedelijke) plegers. Ook landelijk staat de Twentse aanpak op de kaart waardoor regelmatig aangesloten wordt bij landelijke overleggen.

 

PREVENTIEACTIE “GEDROGEERD EN DAN? “ april 2018

Op donderdag 26 april jl. heeft er tijdens het Kingsnight Festival Enschede een geheime preventieactiviteit van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente plaatsgevonden.

Deze preventieactiviteit was bedoeld jongeren bewust te maken van de risico’s gedrogeerd te worden tijdens het uitgaan en de kans op misbruik door o.a. loverboys. Helaas horen wij namelijk steeds vaker van slachtoffers dat loverboys drogeren om meiden en jongens snel tot slachtoffer te maken.

Preventiewerkers van het Meldpunt Loverboyproblematiek Twente  waren deze avond actief en probeerden jongeren munten in hun glazen te gooien. Op de munten stond de tekst “gedrogeerd en dan?”

De reactie van de jongere werd afgewacht en vervolgens gaf de preventiewerker aan dat het om een actie ging gericht op het vergroten van eigen veiligheid tijdens het uitgaan en het belang daarvan. Jongeren werd de vraag gesteld of zij weten wat de risico’s van drogeren zijn. Er werden vragen gesteld als hoe denk je na over je eigen veiligheid tijdens het uitgaan.  Wat doe je om je eigen veiligheid te regelen? Wie haalt het drinken? Jij en je vrienden? Neem je drankjes aan van mensen die je niet kent? Laat je je glas onbeheerd achter?  Letten jij en je vrienden op elkaar? Of ga je vaak alleen uit? Samen uit, samen thuis?

Zie onderstaande link voor een filmpje waarin te zien is hoe makkelijk drogeren kan plaatsvinden.

https://www.cosmopolitan.com/nl/lifestyle/a19718169/gedrogeerd-tijdens-een-festival-video/

Op deze manier hopen wij een bijdrage geleverd te hebben aan meer weerbaarheid van jongeren  tijdens het uitgaan!