Diensten en projecten

SMD biedt verschillende diensten aan en voert enkele projecten uit. We maken deel uit van diverse samenwerkingsverbanden. 

Onze dienstverlening is voortdurend in ontwikkeling. We denken graag mee in het ontwikkelen van een nieuw project of nieuwe aanpak.

Meer diensten en projecten
Jeugdwerk Online


Sinds oktober 2019 beiden wij vanuit het SMD speciaal voor de jeugd in Enschede online (game) hulpverlening aan.

Online hulp

SMD biedt sinds 2011 online hulp aan inwoners van de gemeente Enschede.

Inclusieve stad

Doen wat nodig is, zonder barrieres. 

Wij Mantelzorgers Enschede

De community managers van het wijkteam bieden ondersteuning aan Wij Mantelzorgers Enschede.

Praktijkondersteuner GGZ

Onze praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg werken in de praktijk van Enschedese huisartsen. 

Regieteam Statushouders

Drie wijkcoaches zijn onderdeel van Regieteam Statushouders.

Fonds Bijzondere Noden Enschede

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief dat zich inzet voor mensen die tussen wal en schip vallen. 

Veilig Thuis Twente

SMD is onderdeel van Veilig Thuis Twente.

Veilig Thuis Twente is er voor slachtoffers, plegers, omstanders of professionals. 

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling ondersteunt voor een goede verstandhouding tussen inwoners in  Enschede.

Schoolwijkcoaches

Aan alle IKC's, scholen voortgezet onderwijs, AOC en ROC is een medewerker van SMD gekoppeld.

Doorstroomwoningen

De doorstroomwoning is een woning waar bewoners onder voorwaarden en onder begeleiding van een wijkcoach tijdelijk kunnen verblijven.

WoonStAP

Wijkteams Enschede hebben samen met de woningbouwcorporaties een stedelijke aanpak ontwikkeld om kwetsbare inwoners te begeleiden naar zelfstandig wonen.

Nazorg tijdelijke huisverboden

SMD biedt nazorg na het opleggen van een tijdelijk huisverbod.

CJIB project

Een project in samenwerking met het CJIB.

Kansrijk wonen

Het Zorgcentrum de Posten en Domijn stellen appartementen en woningen beschikbaar voor studentenhuisvesting. Als tegenprestatie verrichten deze studenten maatschappelijke activiteiten